Vragenlijsten (PROMs)

Om uitkomsten of ervaringen van mensen met een visuele beperking te kunnen meten, wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten, ook wel ‘patient reported outcome measures (PROMs)’ genaamd. Onze onderzoeksgroep heeft in de afgelopen 20 jaar veel werk verricht om vragenlijsten te vertalen of te ontwikkelen. Psychometrische eigenschappen van vragenlijsten onderzoeken we met statistische modellen uit de klassieke en moderne testtheorieën (item respons theorie, zoals Rasch partial credit of graded response modellen). De constructen die we hebben onderzocht variëren van visus-gerelateerde kwaliteit van leven, visueel functioneren, participatie en mentaal functioneren. Hieronder vind je informatie over de PROMs die we hebben onderzocht. Als je advies wilt, of je wilt de PROMs gebruiken, neem dan gerust contact op.

 

PARTICIPATIE PROMs

Participation and Activity Inventory

De Participation and Activity Inventory for Children and Youth (PAI-CY) en Young Adults (PAI-YA) zijn vragenlijsten die ontwikkeld zijn om uitdagingen omtrent de participatie en activiteiten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking in kaart te brengen.

VragenlijstinfoProjectinfo

Dutch ICF Activity Inventory

De Dutch ICF Activity Inventory (D-AI) is een vragenlijst die we hebben ontwikkeld die participatiebehoeften van volwassenen met een visuele beperking in kaart brengt aan de hand van overkoepelende doelen en onderliggende activiteiten. De vragenlijst is gebaseerd op de vertaling van Massof’s Activity Inventory en aangepast aan de Nederlandse situatie aan de hand van focusgroepen met ca. 100 professionals uit de low vision revalidatie en cliënten. De vragenlijst kan worden gebruikt in de praktijk als screener en monitor van behoeften, maar ook als uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek. In de dagelijkse praktijk van de low vision revalidatie is de vragenlijst PAI gaan heten (Participation & Activity Inventory). Psychometrische eigenschappen zijn uitgebreid onderzocht.

Projectinfo

 

VISUEEL FUNCTIONEREN & KWALITEIT VAN LEVEN

Functional Vision CYP

De Functional Vision Questionnaire for Children and Young People (FVQ-CYP) is een vragenlijst die het visueel functioneren van kinderen en jonge mensen in kaart brengt. Wij hebben deze vragenlijst uit het Engels vertaald en vergeleken met data van kinderen uit Groot-Britannië. De vragenlijst is goed te gebruiken als uitkomstmaat in onderzoek en praktijk.

ProjectinfoPublicatie

Computer Adaptive Test - EyeQ

De CAT-EyeQ is een zogenaamde ‘itembank’ die gevuld is met vragen die de visus-gerelateerde kwaliteit van leven meetbaar maakt. De basis van de CAT-EyeQ is de 28-item Impact of Visual Impairment profile (IVI) en vragenlijsten waar we eerder onderzoek naar hebben gedaan, namelijk de Low Vision Quality of Life (LVQOL) questionnaire, de National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire 25 (NEI-VFQ-25) en de Vision Core Measure VCM). In totaal is de CAT-EyeQ een itembank met 47 items geworden.

Projectinfo

Low Vision Quality of Life

De LVQOL is een visus-gerelateerde kwaliteit van leven vragenlijst die door onze groep in het Nederlands is vertaald en waar we uitgebreid de psychometrische eigenschappen van hebben onderzocht. De vragenlijst is goed te gebruiken als uitkomst in wetenschappelijk onderzoek als uni- of multidimensionele schaal.

Projectinfo

Vision-related QOL Core Measure

De VCM1 is een visus-gerelateerde kwaliteit van leven vragenlijst. Ook van deze vragenlijst hebben wij de psychometrische eigenschappen uitgebreid onderzocht met gebruik van item respons theorie modellen.

Projectinfo

Visual Functioning Questionnaire

De NEI VFQ-25 is een visus-gerelateerde kwaliteit van leven vragenlijst waar we uitgebreid de psychometrische eigenschappen van hebben onderzocht. De vragenlijst wordt in internationaal onderzoek veel gebruikt als uitkomst in wetenschappelijk onderzoek.

ProjectinfoPublicatie

 

MENTAAL FUNCTIONEREN

 

Patient Health Questionnaire - 4

De PHQ-4 screener is een korte vragenlijst bestaande uit 4 vragen, waarmee depressie- en angststoornissen goed kunnen worden opgespoord, maar ook milde klachten in kaart kunnen worden gebracht. In ons onderzoek kijken we naar welke factoren belangrijk zijn in de acceptatie door professionals en patiënten voor gebruik van deze screener in de praktijk van low vision revalidatie en oogheelkunde.

VragenlijstinfoProjectinfo

Mentale gezondheid & energiebalans

De vragenlijst Mentale gezondheid & energiebalans is onderdeel van de Dutch ICF Activity Inventory (D-AI) die participatiebehoeften meet bij volwassenen met een visuele beperking. In een lopende studie waarbij Nederlandse en Engelse data wordt gecombineerd (Anglia Ruskin University, Cambridge) onderzoeken we de psychometrische aspecten van deze vragenlijst nader.

Publicatie