Verwijzen

Verwijzing mensen met een visuele beperking

De afdeling oogheelkunde van Amsterdam UMC verwijst mensen met een visuele beperking volgens de richtlijn naar de expertisecentra voor visuele revalidatie:

Indien er hulpmiddelen nodig zijn, verwijst Amsterdam UMC naar:

Zij houden spreekuur op de polikliniek oogheelkunde. Zodra er meer nodig is dan hulpmiddelen alleen, dan verwijst ook Ergra naar de expertisecentra.