Samenwerking care

Samenwerking in onderzoek

De Low Vision Research groep werkt al vanaf 2001 in toenemende mate samen met deze instellingen in wetenschappelijk onderzoek:

Binnen deze centra is er nog steeds dringend behoefte aan evidence-based protocollen en interventies voor visueel beperkte patiënten. In verschillende onderzoeken zijn de effecten van specifieke revalidatieprogramma’s op de kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren onderzocht. Voorbeelden zijn promotie onderzoeken waarin de effecten van revalidatie- of e-health-protocollen worden getoetst in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken of met behulp van andere passende onderzoeksdesigns. Daarnaast is in samenwerking met de expertisecentra veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en meeteigenschappen van patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) met behulp van moderne psychometrische theorieën (IRT).

Vaste samenwerking Robert Coppes Stichting

De Robert Coppes Stichting ondersteunt blinde en slechtziende volwassenen die bijna altijd ook lichamelijke, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problemen hebben. Juist die combinatie maakt het leven vaak complex. De professionals van deze stichting zoeken naar mogelijkheden zodat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. De Robert Coppes Stichting biedt verschillende vormen van ondersteuning: 24-uurs zorg in de woonvormen in Vught, gespecialiseerde begeleiding en behandeling bij mensen thuis in bijna heel Zuid-Nederland en dagbesteding op maat in Vught en Nijmegen.

Amsterdam UMC Oogheelkunde heeft een structurele samenwerking met de Robert Coppes Stichting op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met relevantie voor de specialistische zorg die de stichting levert. Kennis en expertise worden over en weer gedeeld door clinici, hulpverleners en onderzoekers van beide organisaties. Meerdere (junior en senior) onderzoekers van Amsterdam UMC werken bij de Robert Coppes Stichting om praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden. Daarnaast sponsort de Robert Coppes Stichting de leerstoel Visueel Functioneren en Gezondheid van Prof.dr. Ruth van Nispen. Projecten die al gezamenlijk zijn opgezet:

  1. Het uitdiepen van de relatie tussen post-traumatische stress en de visuele beperking
  2. Het signaleren van depressie en angst bij volwassenen met een visuele beperking
  3. Het gebruik van een korte vragenlijst (Patient Health Questionnaire-4) voor het screenen van depressie en angst bij mensen met een visuele beperking
  4. Het in kaart brengen van de impact van een visuele beperking en een psychiatrische stoornis op het dagelijks leven van mensen
  5. De inzet van een stepped-care methode om depressie en angststoornissen bij mensen met een visuele beperking te voorkomen
  6. Het toepassen van een nieuw zorgkader (ART: Active Recovery Triad) in de langdurige zorg voor volwassenen met een visuele beperking en psychiatrische problematiek

 

Samenwerking andere expertisecentra

Koninklijke Visio ondersteunt de leerstoel (via steunstichting Novum) door wetenschappelijke studies in te bedden bij de leerstoel  Visueel Functioneren en Gezondheid. Momenteel zijn dat de volgende (promotie)onderzoeken:

  1. VIP-path: onderzoek naar de verwijzing van oogarts naar visuele revalidatie
  2. Zicht op VAB: inzicht in de visueel-auditieve beperking
  3. VHLE-studie: Voortgangsmetingen in de intensieve revalidatie

 

Met Bartiméus en Blindenzorg Licht en Liefde zijn langlopende samenwerkingen in wetenschappelijk onderzoek en implementatieprojecten.