Publicatie artikel: Voorspellende factoren van visus-gerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met macula-oedeem die intra-vitreale anti-VEGF-behandeling krijgen.

Macula oedeem komt voor bij verschillende oogaandoeningen; o.a. bij maculadegeneratie, diabetisch retinopathie en als gevolg van vaatafsluitingen in het netvlies. De impact van macula oedeem op de kwaliteit van leven van de patiënt kan groot zijn en dit kan gemeten worden middels een visus-gerelateerde kwaliteit van leven vragenlijst.

De Low Vision Research Group deed onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de visus-gerelateerde kwaliteit van leven score van patiënten die behandeld worden met anti-VEGF ooginjecties voor macula oedeem. We concludeerden dat er naast de gezichtsscherpte ook andere factoren van invloed waren, namelijk: vrouw zijn, een hogere leeftijd hebben, alleen wonend zijn, het hebben van ook andere aandoeningen (naast de oogaandoening) en een langere duur van behandeling met anti-VEGF zijn voorspellend voor een lagere visus-gerelateerde kwaliteit van leven.

Het artikel is recent gepubliceerd in het tijdschrift Ophthalmic and Physiological optics: `Predictors of vision-related quality of life in patients with macular oedema receiving intra-vitreal anti-VEGF treatment`

Link artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/opo.12984

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *