Publicatie artikel: Onderzoek RecognEYEze

Binnen het onderzoek RecognEYEze onderzoeken we het herkennen en bespreekbaar maken van depressie- en angstklachten bij volwassenen met een visuele beperking door zorgprofessionals. Volwassenen met een visuele beperking ervaren namelijk vaker depressie- en/of angstklachten dan volwassenen zonder visuele beperking. Echter, zij vinden het vaak moeilijk om hun klachten te herkennen of zijn terughoudend in het bespreken van hun klachten met zorgprofessionals. Zij vinden dat zorgprofessionals hier een belangrijke rol in kunnen spelen, o.a. door het onderwerp bespreekbaar te maken. 

De Low Vision Research Group deed in samenwerking met de Robert Coppes Stichting, Koninklijke Visio en Bartiméus onderzoek naar de factoren die maken dat ​sommige zorgprofessionals depressie- en angstklachten ​eerder met hun cliënten bespreken dan hun collega’s. We concludeerden dat zorgprofessionals eerder het gesprek over mentale gezondheid met hun cliënten voeren als 1) zij de intentie hebben om het onderwerp mentale gezondheid met hun cliënt te bespreken, 2) zij het vertrouwen hebben dat zij dit onderwerp goed ter sprake kunnen brengen, en 3) zij ondersteuning voelen vanuit de organisatie.

Het artikel is recent gepubliceerd in het tijdschrift BMC Health Services Research: Improved intention, self‑efficacy and social influence in the workspace may help low vision service workers to discuss depression and anxiety with visually impaired and blind adults

Link artikel: https://rdcu.be/cLRKa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *