Lopende projecten

Op deze pagina kun je onze lopende wetenschappelijke projecten en promotie onderzoeken vinden op het gebied van zorgverbetering, PROMs, specifiek voor mensen met een visuele beperking en oogscreening. Een flink aantal projecten gaat over de impact van de visuele beperking en eventuele comorbiditeit op de (mentale) gezondheid en participatie.

 

Public health & PROMs

 

Zorgverbetering

 

Visueel functioneren & screening

 

Impact visuele beperking & comorbiditeit

 

Helpen om onze doelen te bereiken?