VIPP@Work: concept mapping studie arbeidsparticipatie

Promotieonderzoek deelstudie

Richard Daniëls, arts-onderzoeker bij Amsterdam-UMC, brengt in deze studie middels concept mapping in kaart welke factoren het meest relevant worden geacht voor arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking vanuit het perspectief van mensen met een visuele beperking en professionals (VIPP’s).

Onderzoeker

Richard Daniëls

Positie

Promovendus

Financiering

Bartiméus Fonds, Stichting Blindenhulp, KCVG

Periode

2020-2026

VIPP@Work: concept mapping studie arbeidsparticipatie

In deze concept-mapping-studie gaan we in kaart te brengen welke van de eerder geïdentificeerde factoren uit de voorgaande studie (meta-analyse) het meest relevant worden geacht voor arbeidsparticipatie door 1. visueel beperkte mensen 2. de professionals (VIPP’s) die werken met visueel beperkte mensen in het kader van arbeid.

Dit betreft een internationale studie, met onderzoekers en deelnemers uit Nederland en Zwitserland.

In deze studie willen we naast het bestuderen van de bekende factoren vanuit onze eerdere studie, ook andere belangrijke factoren identificeren die nog niet eerder in de literatuur zijn bestudeerd. Hierbij is het interessant om te kijken naar eventuele verschillen tussen de twee landen, bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in cultuur of wetgeving, of andere subgroepen, zoals professionals vs. visueel beperkte personen, jongere vs. ouderen, enz. Inzicht in die factoren die het belangrijkst zijn bij werkparticipatie vanuit het perspectief van de VIPP’s, zullen gebruikt worden om een factsheet te ontwikkelen voor de re-integratie en beoordeling van werkparticipatie.

Samengevat zijn de doelstellingen van het concept mapping-onderzoek:

  1. ons huidige begrip vergroten over factoren die verband houden met arbeidsparticipatie vanuit het perspectief van de VIPP’s door gebruik te maken van een concept-mapping-aanpak die een prioritering van de relevantie van (domeinen van) deze factoren mogelijk maakt;
  2. een factsheet vormgeven door het organiseren van een conferentie-workshop, en de bevindingen te verspreiden die kunnen worden geïmplementeerd bij patiënten en professionals die werkzaam zijn in de beoordeling, begeleiding en re-integratie waaronder werkgevers, arbeidsongeschiktheidsverzekerings-professionals, re-integratieprofessionals, bedrijfsartsen enz;
  3. ontwikkelen van een praktische instrument voor arbeid-professionals ten behoeve van adviezen over voorwaarden voor werk bij mensen met een visuele beperking

 

Link naar informatie-brief en toestemmingsformulier onderzoek VIPP@Work (met voorleesfunctie)