SunshEYEne studie: effect van zonlicht op depressie

Masterstudent gezondheidswetenschappen Rob van der Linden doet onderzoek naar het effect van het seizoen en de hoeveelheid zonlicht op de ervaren depressieve klachten bij volwassenen met een visuele beperking.

Onderzoeker

Rob van der Linden

Positie

MSc Student Gezondheidswetenschappen

Financiering

Geen

Periode

Feb – Jul 2021

SunshEYEne studie

Waarom doen we deze studie?
Depressie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem bij mensen met een visuele beperking. Depressie komt minstens driemaal zoveel voor bij mensen met een visuele beperking in vergelijking met de algemene bevolking. Mensen die aan een depressie lijden, ervaren voornamelijk een gebrek aan interesse in de gebruikelijke levensactiviteiten, slapeloosheid, onvermogen om van het leven te genieten en soms zelfs suïcidale gedachten. Een veelvoud aan factoren is van invloed op het ontstaan ​​van depressie bij mensen met een visuele beperking. Factoren die mogelijk kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressieve klachten zijn seizoensvariatie en de hoeveelheid zonlicht. Een mogelijke verklaring voor deze associatie zou kunnen zijn dat blindheid en verlies van gezichtsvermogen een vermindering van de lichtoverdracht naar de hersenen en het neurale circuit kunnen veroorzaken dat een normale stemming in stand houdt. Momenteel is er echter onvoldoende bewijs voor deze associatie.

Wat is het doel?
Het doel van dit project is dan ook om aanvullend bewijs te leveren op basis van een grote steekproef over de hypothese dat seizoen en zonlicht gerelateerd zijn aan depressie bij volwassenen met een visuele beperking, en dat de effecten verschillen tussen:

  1. volwassenen die blind zijn versus volwassenen die slechtziend zijn;
  2. volwassenen met verschillende oogziekten en;
  3. volwassenen die gevoelig zijn voor fel licht versus degenen die dat niet zijn.

Hoe voeren we deze studie uit?
Dit project maakt gebruik van gegevens uit zeven eerdere onderzoeken die in de periode 2009-2018 zijn uitgevoerd. De populatie omvat meer dan 2000 mensen met een visuele beperking van 18 jaar en ouder. Deze mensen waren afkomstig uit revalidatieorganisaties voor mensen met een visuele beperking in Nederland (‘Bartiméus’ en ‘Koninklijke Visio’). Depressieve klachten werden gemeten met twee verschillende zelf-gerapporteerde vragenlijsten. Het seizoen wordt bepaald aan de hand van de datum van het invullen van de zelf-gerapporteerde vragenlijsten en de zonuren worden opgezocht in de database van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De zonuren worden verzameld bij het weerstation dat zich het dichtst bij de woonplaats van elke deelnemer bevindt. Statistische analyses worden gebruikt om het mogelijke effect van seizoen en zonuren op ervaren depressieve klachten bij deze populatie te onderzoeken.

Begeleiders

Dr. Hilde van der Aa, Prof.dr. Ruth van Nispen