Kortetermijn effect revalidatie

Promotie onderzoek

Bewegingswetenschapper Michiel de Boer heeft onderzoek gedaan naar de kortetermijn effecten van low vision revalidatie en optometrie interventies. Hij promoveerde in 2005 bij de Faculteit Geneeskunde van de VU.

Onderzoeker

Michiel de Boer

Positie

Onderzoeker

Financiering

LSBS, Stichting Blindenhulp, Haak Bastiaanse-Kuneman Stichting, Stichting Ooglijders

Periode

2000-2004

Samenvatting proefschrift

Kwaliteit van leven van ouderen met een visuele beperking

Eén van de centrale thema’s van dit proefschrift is de kritische beschouwing en de verdere validatie van visusgerelateerde kwaliteit van leven (KvL) vragenlijsten. Bij aanvang van dit onderzoek in 20000, waren er geen KvL vragenlijsten gericht op mensen met een ernstige visuele beperking in het Nederlands voorhanden. Tevens was er geen documentatie beschikbaar waarin de visusgerelateerde KvL vragenlijsten, ontwikkeld in het buitenland, met elkaar vergeleken werden. Dit laatste probleem werd opgelost door een systematisch review uit de voeren waarin deze vragenlijsten werden beschreven en beoordeeld op hun psychometrische kwaliteit. Hierdoor wordt het makkelijker een vragenlijst voor een bepaald doel te kiezen. Voors hopen wij door het opstellen van een lijst voor de beoordeling van psychometrisch eigenschappen. richting te geven aan toekomstig onderzoek in dit veld. Daarnaast hebben we verschillende aspecten van de validiteit, betrouwbaarheid en interpreteerbaarheid van twee vragenlijsten, de LVQOL en de VCM1, in een Nederlandse populatie van slechtziende ouderen geëvalueerd. Alhoewel sommigen van onze resultaten van deze validatiestudies bevestigd moeten worden in toekomstig onderzoek, geven ze aan dat deze vragenlijsten gebruikt kunnen worden in de evaluatie van groepen mensen met een visuele beperking.

Een tweede belangrijk doel was bewijs te verzamelen omtrent de effectiviteit van revalidatie voor slechtzienden, deels omdat we een richtlijn voor verwijzing van slechtzienden en blinden wilden opstellen. In dit proefschrift wordt de eerste studie naar KvL van slechtziende ouderen met een relatief lange follow-up van 1 jaar gepresenteerd. Dit betreft tevens de eerste studie waarin de zorg door een gespecialiseerde optometrist wordt vergeleken met de zorg door een multidisciplinaire revalidatie instelling. Uit de resultaten lijkt naar voren te komen dat de verbetering in visusgeralateerde KvL, zoals deze werd gevonden in kortetermijn studies, geen stand houdt op lange termijn. Verder lijkt er weinig verschil te zijn in uitkomsten na zorg door een gespecialiseerde optometrist en zorg door een multidisciplinaire revalidatie instelling. Dit heeft geen directie consequenties voor de verwijspatronen zoals die in Nederland bestaan. Echter, de resultaten bieden aanknopingspunten voor vervolgstudies waarin onderzocht kan worden wat de beste verwijspatronen zijn voor specifieke patiëntengroepen. In de huidige situatie kan gebruik gemaakt worden van de evidene-based’ richtlijn die beschreven staat in dit proefschrift. Hierin staan aanbevelingen over hoe slechtzienden en blinden te verwijzen.

Tot slot waren de resultaten van studies naar de associatie tussen een verminderd gezichtsvermogen en vallen en fracturen tot op heden met elkaar in tegenspraak. Door gebruik te maken van een prospectief onderzoeksdesign en door te corrigeren voor alle bekende potentiële confounders, konden we aantonen dat een verminderde contrastsensitiviteit een onafhankelijke voorspeller voor vallen is en dat een subjectief ervaren visuele beperking een onafhankelijke voorspeller voor fracturen is.

 

Verschenen publicaties

Proefschrift: M.R. de Boer. Quality of life of visually impaired elderly.

De Boer, M. R., De Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Moll, A. C., Völker-Dieben, H. J. M., & Van Rens, G. H. M. B. (2005). Changes to the subscales of two vision-related quality of life questionnaires are proposed. Journal of Clinical Epidemiology58(12), 1260-1268. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2005.04.007

De Boer, M. R., Terwee, C. B., De Vet, H. C. W., Moll, A. C., Völker-Dieben, H. J. M., & Van Rens, G. H. M. B. (2006). Evaluation of cross-sectional and longitudinal construct validity of two vision-related quality of life questionnaires: The LVQOL and VCM1. Quality of Life Research15(2), 233-248. https://doi.org/10.1007/s11136-005-1524-9.

De Boer, M. R., Twisk, J., Moll, A. C., Völker-Dieben, H. J. M., De Vet, H. C. W., & Van Rens, G. H. M. B. (2006). Outcomes of low-vision services using optometric and multidisciplinary approaches: A non-randomized comparison. Ophthalmic and Physiological Optics26(6), 535-544. https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.2006.00424.x

De Boer, M. R., Twisk, J., Moll, A. C., Völker-Dieben, H. J. M., De Vet, H. C. W., & Van Rens, G. H. M. B. (2006). Psychometric properties of vision-related quality of life questionnaires: a systematic review. Ophthalmic Pysiol Optics.

De Boer, M. R., Twisk, Pluijm, Lips, Moll, A. C., Völker-Dieben, Deeg & Van Rens, G. H. M. B. (2004) Different aspects of visual impairment are risk factors for falls and fractures in older men and women. 

Promotores

Prof.dr. Völker-Dieben, Prof.dr. Ger H.M.B. van Rens, Prof.dr. H.C.W. (Riekie) de Vet, Dr. Annette C. Moll