Project iScreen RCT: kosteneffectiviteit

Public health

In deze studie onderzoeken we de kosteneffectiviteit van een online oogscreening, ondersteund door verpleegkundigen, bij ouderen die thuiszorg ontvangen. Potentiële voordelen van oogscreening zijn beter visueel functioneren, minder depressieve klachten en minder vaak vallen.

Onderzoeker
Positie

PhD student

Financiering
Periode

2022-2025

iScreen RCT: kosteneffectiviteit

Waarom doen we deze studie?

In Nederland is de prevalentie van blindheid en slechtziendheid het hoogst onder ouderen in zorginstellingen en in de thuiszorg (20-25%). Uit een eerder onderzoek bij ouderen, met thuiszorg, bleek dat 60% van deze ouderen een oogprobleem had. Bij meer dan 20% van deze ouderen waren de oogproblemen nog niet ontdekt. Op basis van een simpele oogmeting kan deze groep opgespoord worden en tijdig verwezen worden naar de huisarts, opticien, optometrist of oogarts. Vaak hebben ouderen zelf, of hun omgeving en hulpverleners, niet door dat het gezichtsvermogen is afgenomen. Dit kan echter wel hun gezondheid en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. De voornaamste oorzaken, wereldwijd, van een visuele beperking en blindheid, zijn niet gecorrigeerde refractie afwijkingen en staar. Wat eenvoudig behandeld kan worden met een juiste correctie of een staaroperatie. Om de oogscreening nog makkelijker en veiliger te maken, wordt er gewerkt met een online oogscreening. Deze oogscreening kan door verpleegkundigen en eventueel cliënten zelf thuis worden uitgevoerd.

Wat is het doel?

Het doel van deze studie is de kosteneffectiviteit te onderzoeken van een online, door een verpleegkundige ondersteunde, oogscreening uitgevoerd bij ouderen die thuiszorg ontvangen, in het verminderen van oogklachten.

Hoe voeren we deze studie uit?

Wij gaan een cluster gerandomiseerde studie uitvoeren waarbij wij een online oogscreening gaan vergelijken met de ‘gebruikelijke zorg’. Dit onderzoek zal plaats vinden in samenwerking met verschillende zorgorganisaties. Onderzoeksmetingen zullen plaatsvinden op baseline, na 6 maanden en 12 maanden. Dit zal gaan om visusmetingen, vragenlijsten en een optometrisch onderzoek.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder 240 participanten. Dit zijn ouderen, 65+, die thuiszorg ontvangen. Cliënten die terminaal ziek zijn, cliënten met een vergevorderd stadium van Alzheimer of Parkinson, of cliënten die in de laatste 6 maanden een optometrist of oogarts hebben bezocht, zullen niet deelnemen aan dit onderzoek.

De online oogscreening is ontwikkeld door Easee en is CE gemarkeerd. Tijdens deze oogscreening zal het zicht nabij en op afstand gemeten worden en wordt de Amsler test uitgevoerd. De resultaten zullen beoordeeld worden door een optometrist en terug gekoppeld worden aan de participant, waar nodig in de vorm van een verwijzing.