Eye-tracker gezichtsveldstudie: glaucoom en verkeer

Eye-tracker

Arts-onderzoeker Yasmin Faraji ontwikkelt in haar promotie onderzoek een test die met behulp van een mobiele eye-tracker het kijkgedrag van glaucoompatiënten in kaart kan brengen, terwijl zij kijken naar video’s van het drukke Amsterdamse verkeer. Neem contact op met Yasmin als u mee wilt doen aan dit onderzoek.

Onderzoeker
Positie

PhD candidate

Financiering

Uitzicht en Vision 2017 revenuen

Periode

2020-2023

Eye-tracker glaucoom studie

Waarom doen we deze studie?

Mobiliteit en het kunnen blijven autorijden zijn voor mensen met glaucoom belangrijke onderwerpen. Momenteel wordt voor het beoordelen van het gezichtsveld, in het kader van autorijden, een Esterman gezichtsveldonderzoek verricht. Een onderzoek waarbij de patiënt enkel recht vooruit mag kijken en aangeeft of de lampjes op verschillende plaatsen in het gezichtsveld aan gaan. Hierbij mogen het hoofd en de ogen niet bewogen worden. Op basis van dergelijk onderzoek wordt bekeken of het gezichtsveld voldoet aan de eisen voor het rijbewijs. Eigenlijk sluit dit onderzoek niet zo goed aan bij de praktijk, in de auto kijk je immers niet onafgebroken naar een punt recht vooruit, maar voortdurend in het rond.

Wat is het doel?

Het doel van ons onderzoek is om een test te ontwikkelen waarbij wel de mogelijkheid bestaat het hoofd en de ogen te bewegen bij het kijken naar video’s van verkeerssituaties op een groot beeldscherm. Terwijl naar de beelden wordt gekeken, wordt met behulp van een mobiele eyetracker, een bril met ingebouwde camera’s, het oogbewegingspatroon geregistreerd. Zo kunnen we meer inzicht verkrijgen of een glaucoompatiënt met oog- en hoofdbewegingen kan compenseren voor de uitval in het gezichtsveld.

Hoe voeren we deze studie uit?

De HPT-et wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met Koninklijke Visio en het CBR. De test bevat diverse verkeerssituaties die met een groothoeklens zijn opgenomen in Amsterdam. De videofragmenten zijn voorgelegd aan een panel van experts om een inschatting te kunnen maken welke objecten als interessant geacht worden en in de analyse opgenomen zullen worden. Met behulp van een zelf-ontwikkeld analyseprogramma kunnen we bepalen of de proefpersoon naar deze objecten heeft gekeken. Deze data geeft ons vervolgens inzicht in het kijkpatroon van glaucoompatiënten en of ze in staat zijn te compenseren voor het gezichtsvelddefect.

Alvorens de test aan glaucoompatiënten getoond kan worden, zullen eerst metingen worden gedaan bij normaalzienden. Hiermee kunnen we de testeigenschappen meten bij een intact gezichtsveld.

Als u als normaalziende uw bijdrage wilt leveren aan dit onderzoek, neem dan contact op met Yasmin.