Dual Sensory Loss studie: doofblindheid bij ouderen

Gezondheidswetenschapper Hilde Vreeken heeft een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd naar de effecten van een nieuw ontwikkeld protocol voor ergotherapeuten. Dit “Dual Sensory Loss-protocol” richt zich op ouderen die naast een visuele beperking óók een gehoorbeperking hebben. Het promotie onderzoek is in de afrondende fase.

Onderzoeker

Hilde Vreeken

Positie

PhD candidate

Financiering
Periode

2010-2014/2020-2021

Dual Sensory Loss studie

De DSL-studie was erop gericht om een protocol te ontwikkelen voor ouderen die naast een visuele beperking ook een gehoorbeperking hebben. Zij krijgen adviezen en handige tips van ergotherapeuten van Visio, Bartiméus (Nederland) en Blindenzorg Licht en Liefde (België) om bepaalde aanpassingen in huis te doen ter verbetering van omgevingsfactoren die de visuele en gehoorfuncties ondersteunen, zoals verlichting en akoestiek. Ook wordt aandacht besteed aan optimaal gebruik van het hoortoestel, zoals het schoonhouden ervan, wat lastig kan zijn als je slecht ziet. Tenslotte worden adviezen gegeven over communicatie met naasten; zeer relevant om te voorkomen dat ouderen  in zichzelf keren als deze belangrijke zintuigen het minder goed doen. Het protocol is getest in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT). De studie bestond uit verschillende deelstudies:

  1. Prevalentie van gehoorbeperkingen bij mensen met een visuele beperking.
  2. Het ontwikkelen van het protocol met experts op het gebied van horen en zien, professionals van instellingen voor mensen met zintuiglijke beperkingen en de doelgroep.
  3. Het testen van de effectiviteit het protocol in een RCT op het hoortoestelgebruik, communicatie en kwaliteit van leven.

 

Verschenen publicaties

Vreeken, H. L., van Nispen, R. M. A., Kramer, S. E., & van Rens, G. H. M. B. (2020). ‘Dual Sensory Loss Protocol’ for Communication and Wellbeing of Older Adults With Vision and Hearing Impairment – A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology11, [570339]. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.570339

Vreeken, H. L., van Rens, G. H. M. B., Kramer, S. E., Knol, D. L., & van Nispen, R. M. A. (2015). Effects of a Dual Sensory Loss Protocol on Hearing Aid Outcomes: A Randomized Controlled Trial. Ear and Hearing36(4), e166-e175. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000153

Vreeken, H. L., van Rens, G. H. M. B., Knol, D. L., van Reijen, N. A., Kramer, S. E., Festen, J. M., & van Nispen, R. M. A. (2014). Dual sensory loss: A major age-related increase of comorbid hearing loss and hearing aid ownership in visually impaired adults. Geriatrics & Gerontology International14(3), 570-576. https://doi.org/10.1111/ggi.12136

Vreeken, H. L., van Rens, G. H. M. B., Kramer, S. E., Knol, D. L., Festen, J. M., & van Nispen, R. M. A. (2013). Dual sensory loss: development of a dual sensory loss protocol and design of a randomized controlled trial. BMC Geriatrics13, [84]. https://doi.org/10.1186/1471-2318-13-84