Cognitieve overbelasting bij volwassenen met een visuele beperking

Cognitieve overbelasting

Beritan Adanc, geneeskundestudente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, doet onderzoek naar de relatie tussen cognitieve overbelasting en vermoeidheid bij patiënten met een visuele beperking. Dit doet zij in het kader van haar wetenschappelijke stage onder supervisie van Manon Veldman, arts-onderzoeker.

Researcher

Beritan Adanc

Position

Semi-arts

Cognitieve overbelasting bij volwassenen met een visuele beperking

Waarom doen we dit onderzoek?

Vermoeidheid is een vaak genoemde klacht van mensen met een visuele beperking: meer dan de helft van de mensen met een visuele beperking ervaart ernstige vermoeidheidssymptomen met een grote impact op het dagelijks leven. Dit is ten minste twee keer zo hoog als in de algemene Nederlandse bevolking. Eerder kwalitatief onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een visuele beperking een hoge cognitieve overbelasting ervaren om het verlies van gezichtsvermogen te compenseren om dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Er is meer concentratie, aandacht en geheugen nodig om de visuele prikkels visueel waar te nemen en te verwerken, wat kan leiden tot vermoeide ogen en vermoeidheid bij mensen met een visuele beperking.

Deze relatie tussen cognitieve overbelasting en vermoeidheid, die mogelijk een belangrijke rol lijkt te spelen bij mensen met een visuele beperking, is echter nog niet onderzocht in kwantitatief onderzoek. In dit onderzoek willen wij deze relatie en andere factoren die mogelijk een rol hierbij spelen, in kaart brengen. Zo kan de zorgverlening worden onderbouwd en kunnen gerichte interventies worden ontwikkeld om mensen te ondersteunen in hun behoeften en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Bovendien kunnen deze nieuwe inzichten alternatieven bieden om de economische impact van slechtziendheid te verminderen.

 

Wat is het doel?

Met dit onderzoek willen wij in een grote groep volwassenen (N=207, 18 jaar of ouder) met een visuele beperking vaststellen:

  1. wat de relatie tussen cognitieve overbelasting en vermoeidheid is;
  2. welke factoren bijdragen aan deze cognitieve overbelasting, waarbij we kijken naar: motivatie, activiteit, demografische (o.a. leeftijd, geslacht, werksituatie) en ziekte specifieke karakteristieken (visus volgens de WHO definities).

 

Hoe voeren wij dit uit?

Op basis van een cross-sectionele cohort studie wordt door middel van logistische regressie analyse de relatie tussen cognitieve overbelasting en vermoeidheid onderzocht. Binnen de wervingsfase van de E-nergEYEze-studie, een online interventie om vermoeidheid te verminderen bij volwassenen met een visuele beperking, werden gegevens verzameld middels vragenlijsten van alle deelnemers (N=207, 18 jaar of ouder met een visuele beperking). Met deze gegevens kunnen we onderzoeken of cognitieve overbelasting en concentratie mogelijke voorspellers zijn van vermoeidheid en welke andere factoren een rol spelen. We gaan in kaart brengen hoeveel cliënten concentratieproblemen ervaren en in hoeverre deze samenhangen met de ernst van de vermoeidheid en of dit vaker voorkomt bij slechtzienden (die nog proberen te zien met hun restzicht) dan bij blinden.