Bhaktapur retina study

Promotie onderzoek

Raba Thapa, oogarts bij het Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO) in Nepal deed epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van retinale aandoeningen in de Bhaktapurvallei. Zij promoveerde in 2018 bij de Faculteit Geneeskunde van de VU.

Onderzoeker

Raba Thapa

Positie

Oogarts

Financiering

VUmc, Nelly Reef fund, TIO

Periode

2014-2018

Samenvatting proefschrift

De Bhaktapur Retina Study

In dit proefschrift staat de Bhaktapur Retina Studie beschreven, een bevolkingsonderzoek met als doel het vóórkomen (de prevalentie) en de risicofactoren voor het krijgen van netvliesaandoeningen in Nepal in kaart te brengen. Het onderzoek vond plaats bij inwoners, ouder dan 60 jaar, in het Bhaktapur district in Nepal.

Aan de studie namen 1860 personen deel. Hun leeftijd was gemiddeld 70 jaar en varieerde van 60 tot 95 jaar. Er deden meer vrouwen (1039; 55,9%) mee dan mannen. Bij ruim de helft van alle deelnemers (52,5%) werd bij een of in beide ogen enige netvliesafwijking gevonden. De prevalentie van een eenzijdige aandoening was 18,8% en van een dubbelzijde aandoening 33,8%. De meest voorkomende aandoening was leeftijdsgebonden maculadegeneratie, gevolgd door diabetische retinopathie en veneuze afsluiting.

De prevalentie van maculadegeneratie was 35,4% en van vergevorderde maculadegeneratie 1,7%. De aandoening bleek sterk geassocieerd met het aantal gerookte sigaretten. Vrouwelijk geslacht, ongeletterdheid, hoge bloeddruk, alcohol consumptie en een refractie afwijking bleken andere risicofactoren voor maculadegeneratie te zijn.

De prevalentie van diabetische retinopathie in deze oudere bevolking bij mensen met diabetes was 23,6%. Wij vonden een aanzienlijk aantal nieuwe patiënten met diabetes (7%) die tijdens dit onderzoek werden gediagnosticeerd en waarbij al sprake was van diabetische retinopathie. De duur van de diabetes, hoge bloeddruk en alcohol gebruik bleken geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetische retinopathie.

De prevalentie van retinale veneuze afsluiting was 2,9%; bij 2,7% was sprake van een takafsluiting en bij 0,2% van een centrale occlusie. De belangrijkste risicofactoren voor veneuze afsluiting waren de leeftijd en hoge bloeddruk.

Naast netvliesafwijkingen werden ook andere oorzaken van slechtziendheid en blindheid geregistreerd. De prevalentie van slechtziendheid bedroeg maar liefst 52,9%, maar door het aanmeten van een juiste bril daalde die tot 22,9%; voor blindheid bedroegen deze cijfers respectievelijke 1,9% en 1,6%. Een ongecorrigeerde refractie afwijking of het ontbreken van de juiste bril is dus de belangrijkste oorzaak van een visuele beperking. Na de optimale brilcorrectie bleken staar en netvliesafwijkingen de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en blindheid. Van de retinale aandoeningen was maculadegeneratie de meest voorkomende oorzaak van blindheid, gevolgd door diabetische retinopathie en veneuze afsluiting.

De kennis over visusbedreigende oogaandoeningen bij de bevolking van Bhaktapur bleek gering. Van de patiënten met diabetes wist 40% van het bestaan van diabetische retinopathie, onder de algemene bevolking was die kennis aanwezig bij 11,5%. Slechts 7,6% van de participanten van het onderzoek hadden gehoord van maculadegeneratie. Oudere mensen, vrouwen, ongeletterden, boeren, en mensen met een slechte gezichtsscherpte hadden minder kennis van visusbedreigende aandoeningen. Deze uitkomsten onderschrijven de noodzaak van voorlichtingscampagnes die zouden kunnen bijdragen aan vroegere detectie van oogaandoeningen en preventie van blindheid en slechtziendheid.

Screening op visus bedreigende oogaandoeningen zoals diabetische retinopathie zijn nodig ter preventie van blindheid. Gezien de moeilijke geografische omstandigheden en het geringe aantal oogartsen in Nepal, zou tele-geneeskunde en fundus foto screening een veelbelovende ontwikkeling kunnen zijn om deze barrières te overwinnen. Wij onderzochten of medisch hulppersoneel in staat zou zijn fundus foto screening te doen. De uitkomsten van vergelijkingen tussen de beoordeling van foto’s tussen oogarts en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling was veelbelovend. Screening door hulppersoneel op oogaandoeningen binnen de eerstelijns geneeskunde lijkt voor Nepal een kansrijke ontwikkeling.

Een sterk punt van deze studie is het grote aantal oudere deelnemers. Een beperking is dat mogelijk de uitkomsten van deze studie niet representatief voor heel Nepal zijn. De uitkomsten van de Bhaktapur Retina Studie zouden echter als een uitgangspunt kunnen dienen voor verdere interventieprogramma’s ter voorkoming van blindheid in het Bhaktapur district maar ook in de rest van Nepal.

Verschenen publicaties

  1. Thapa, R., Khanal, S., Tan, H. S., Thapa, S. S., & van Rens, G. H. M. B. (2020). Prevalence, pattern and risk factors of retinal diseases among an elderly population in nepal: The bhaktapur retina study. Clinical Ophthalmology14, 2109-2118. https://doi.org/10.2147/OPTH.S262131
  2. Rim, T. H., Kawasaki, R., Tham, Y. C., Kang, S. W., Ruamviboonsuk, P., Bikbov, M. M., Miyake, M., Hao, J., Fletcher, A., Sasaki, M., Nangia, V., Sabanayagam, C., Yu, M., Fujiwara, K., Thapa, R., Wong, I. Y., Kayama, T., Chen, S. J., Kuang, T. M., … Asian Eye Epidemiology Consortium (2020). Prevalence and Pattern of Geographic Atrophy in Asia: The Asian Eye Epidemiology Consortium. Ophthalmology127(10), 1371-1381. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.04.019
  3. Thapa, R., Bajimaya, S., Paudyal, G., Khanal, S., Tan, S., Thapa, S. S., & van Rens, G. H. M. B. (2018). Prevalence and causes of low vision and blindness in an elderly population in Nepal: The Bhaktapur retina study. BMC Ophthalmology18(1), [42]. https://doi.org/10.1186/s12886-018-0710-9
  4. Thapa, R., Twyana, S. N., Paudyal, G., Khanal, S., van Nispen, R., Tan, S., Thapa, S. S., & van Rens, G. H. M. B. (2018). Prevalence and risk factors of diabetic retinopathy among an elderly population with diabetes in Nepal: The Bhaktapur retina study. Clinical Ophthalmology12, 561-568. https://doi.org/10.2147/OPTH.S157560
  5. Thapa, R., Bajimaya, S., Paudyal, G., Khanal, S., Tan, S., Thapa, S. S., & Van Rens, G. (2017). Prevalence, pattern and risk factors of retinal vein occlusion in an elderly population in Nepal: The Bhaktapur retina study. BMC Ophthalmology17(1), [162]. https://doi.org/10.1186/s12886-017-0552-x
  6. Thapa, R., Bajimaya, S., Paudyal, G., Khanal, S., Tan, S., Thapa, S. S., & van Rens, G. (2017). Prevalence of and risk factors for age-related macular degeneration in Nepal: The Bhaktapur retina study. Clinical Ophthalmology11, 963-972. https://doi.org/10.2147/OPTH.S132338
  7. Thapa, R., Bajimaya, S., Paudyal, G., Khanal, S., Tan, H., Thapa, S. S., & van Rens, G. H. M. B. (2015). Population awareness of diabetic eye disease and age related macular degeneration in Nepal: the Bhaktapur Retina Study. BMC Ophtalmology15, [188]. https://doi.org/10.1186/s12886-015-0175-z

 

Promotores

Prof.dr. Ger H.M.B. van Rens; Prof.dr. H. (Stevie) Tan; Prof.dr. Suman S. Thapa