Bhaktapur glaucoma study

Promotie onderzoek

Suman Thapa, oogarts bij het Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO) in Nepal deed epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van glaucoom in de Bhaktapurvallei. Hij promoveerde in 2011 bij de Faculteit Geneeskunde van de VU.

Onderzoeker

Suman Thapa

Positie

Oogarts

Financiering

KSBS, Ronde tafel Croy 162 en 40+ clubs, St. Antoniusfonds, SOVUmc, Stichting Indiahulp

Periode

2007-2011

Samenvatting proefschrift

De Bhaktapur Glaucoma Study

In dit proefschrift wordt de Bhaktapur Glaucoma Study beschreven die is ontworpen om de prevalentie van glaucoom in één van de districten van Nepal, in de Kathmanduvallei, te bepalen. Het is de eerste studie in Nepal die het voorkomen rapporteert van glaucoom volgens de criteria van de International Society for Geographic and Epidemiological Ophthalmology, en het is daarom vergelijkbaar met andere studies in de wereld volgens diezelfde criteria.

Voor de totale populatie van mensen ouder dan veertig jaar was het voorkomen van glaucoom 1,9%. Primaire open kamerhoek glaucoom was de meest voorkomende vorm, hoewel de visuele morbiditeit van primaire gesloten kamerhoek glaucoom hoger was. Er was een toename van prevalentie van glaucoom met toename van leeftijd, doch er was geen significant verschil tussen man en vrouw. Primaire gesloten kamerhoek glaucoom kwam echter drie keer meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Eén van de redenen hiervoor zou de kortere aslengte kunnen zijn van vrouwen vergelijke met mannen met primaire gesloten kamerhoek glaucoom. Mensen met primaire gesloten kamerhoek glaucoom waren gemiddeld ouder, en er zou een relatie kunnen zijn met het verdikken van de lens op hogere leeftijd. Een grote meerderheid van mensen met primaire gesloten kamerhoek glaucoom waren nooit eerder gediagnosticeerd en de meesten hadden glaucoom met een normale oogdruk. Een positieve correlatie tussen de binnenoogdruk en de centrale dikte van de cornea versterkt het feit de centrale corneadikte de binnenoogdruk kan beïnvloeden als applanation tonometrie gebruikt wordt, wat suggereert dat de centrale corneadikte gemeten moet worden bij mensen met glaucoom in deze populatie.

De prevalentie van zichtverlies was laag. Blindheid kwam voor bij 0,73% van de mensen boven 40 jaar. Zichtverlies had een positieve associatie met toenemende leeftijd en de presentatie was significant hoger onder vrouwen, maar na beste correctie was er geen verschil. Er was geen directe associatie tussen zichtverlies en geletterdheid, Staar was de voornaamster oorzaak van zichtverlies, gevolgd door ongecorrigeerde refractieafwijkingen. De hoge dekking van staaroperaties suggereert dat de staar-interventie programma’s succesvol geweest zijn in Bhaktapur, hoewel het visuele resultaat na staaroperaties niet volgens de standaard is als voorgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. De correctie van refractieafwijkingen, preoperatieve screening van coïncidentieziektes en het monitoren van postoperatieve zorg moet serieuze aandacht krijgen om de resultaten van staaroperaties te verbeteren.

Bewustwording en kennis over staar en glaucoom waren erg laag in deze populatie. In de toekomst, oogzorgprogramma’s in het Bhaktapurdistrict zouden hun activiteiten meer moeten focussen op promotie van gezondheidseducatie en het vergroten van het bewustzijn van gebruikelijke oogziektes om zichtverlies en blindheid te reduceren.

Verschenen publicaties

  1. Prevalence and pattern of vitreo-retinal diseases in Nepal: the Bhaktapur glaucoma study
  2. Results of the Bhaktapur Glaucoma Study, Nepal
  3. A population-based survey of the prevalence and types of glaucoma in Nepal: the Bhaktapur Glaucoma Study
  4. Central corneal thickness and intraocular pressure in a Nepalese population: the Bhaktapur Glaucoma Study
  5. Comparison of axial lengths in occludable angle and angle-closure glaucoma-the Bhaktapur Glaucoma Study
  6. Outcomes of cataract surgery: a population-based developing world study in the Bhaktapur district, Nepal
  7. Prevalence of visual impairment, cataract surgery and awareness of cataract and glaucoma in Bhaktapur district of Nepal
  8. Rationale, methods and baseline demographics of the Bhaktapur Glaucoma Study

 

Promotor

Prof.dr. Ger H.M.B. van Rens