ART-VI studie: active recovery triad visual impairment

Promotie onderzoek

In dit nieuwe promotieonderzoek dat in januari 2022 start, willen wij de principes van Active Recovery Triad en Moreel Beraad binnen de langdurige zorg voor volwassenen met een visuele beperking en een ernstige psychiatrische aandoening onderzoeken. We willen kijken hoe ART kan worden ingezet om kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te verbeteren.

Onderzoeker

vacature

Positie

promovendus

Financiering

Robert Coppes Stichting

Periode

2022-2025

Promotieonderzoek

Waarom doen we dit onderzoek?

In Nederland zijn naar schatting 10.000 mensen met een visuele beperking en een ernstige psychiatrische aandoening. Een gering aantal cliënten ontvangt hiervoor intensieve en gepersonaliseerde langdurige zorg van de Robert Coppes Stichting. Deze cliënten hebben vaak behoefte aan meer zelfstandigheid en verbondenheid, maar hebben veel moeite om dit te bereiken. Hulpverleners staan voor een lastig dilemma tussen het werken aan herstel en het bieden van veiligheid en bescherming. De principes van Active Recovery Triad (ART) zouden hierin uitkomst kunnen bieden. Binnen ART zijn openheid, aandacht, vertrouwen en het inzetten van een presente benadering van belang om te kunnen werken aan herstel en persoonlijke groei. Het is de kunst cliënten uit te dagen met onophoudelijk vertrouwen, onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn. Dit gebeurt binnen een actieve ‘triade’ van cliënt, naasten en hulpverleners. Binnen ART wordt Moreel Beraad ingezet om ethische dilemma’s die hulpverleners ervaren te ontrafelen.

Wat is het doel?

 1. Hoofdvraag: Hoe kan ART het beste ingezet worden binnen de langdurige zorg voor cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Welke barrières en bevorderende factoren worden ervaren en welke strategieën worden aangereikt door verschillende stakeholders voor de implementatie van ART in de langdurige zorg voor cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Welke ethische dillema’s worden ervaren bij het werken aan herstel en het bieden van veiligheid en bescherming aan cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Hoe kunnen lessen uit Moreel Beraad meegenomen worden in het implementeren van ART binnen de langdurige zorg voor cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?

 

 1. Hoofdvraag: Wat is de invloed van het inzetten van ART-VI op de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Leidt het inzetten van ART-VI tot een verbetering van kwaliteit van zorg voor cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Leidt het inzetten van ART-VI tot een verbetering van herstel en zelfredzaamheid bij cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Leidt het inzetten van ART-VI tot een verbetering van de mentale gezondheid van cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?
  • Subvraag: Op welke momenten vindt vooruitgang, stagnatie en/of terugval plaats in de mentale gezondheid van cliënten?

 

 1. Hoofdvraag: Wordt ART-VI op een goede manier toegepast binnen de langdurige zorg voor cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA
  • Sluit ART-VI aan bij de wensen en behoeften van cliënten, naasten en hulpverleners die binnen de triade werken?
  • Subvraag: Wat is de mate waarop ART-VI volgens de richtlijnen (d.w.z. volgens de ART-monitor (7) en de Recovery Oriented Practices Index (ROPI) (12)) wordt ingezet voor cliënten (18+) met een visuele beperking en EPA?

 

Hoe voeren we het onderzoek uit?

Op basis van Participatief Actie Onderzoek met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt een passend ART-model ontwikkeld voor deze doelgroep, worden de effecten hiervan gemeten op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven, en wordt een uitgebreide procesevaluatie uitgevoerd.

Promotores

Prof.dr. Ruth van Nispen, Dr. Hilde van der Aa