ARENAH: Analyse van het revalidatietraject voor NAH

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Analyse van het revalidatietraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Onderzoeker

Laura Otting

Positie

Junior onderzoeker

Financiering

Koninklijke Visio

Periode

2022-2024

ARENAH: Analyse van het revalidatietraject voor NAH

Waarom doen we deze studie?

Het huidige revalidatietraject binnen Visio wordt door cliënten met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) regelmatig als behoorlijk inspannend ervaren. Dit onderzoek is er op gericht om de inspanning van de cliënt beter te laten passen bij de hulpvraag die de cliënt stelt, zonder dat dit het resultaat van de behandeling beïnvloedt. Op deze manier kan een cliënt gerichter, efficiënter en sneller geholpen worden. Zo komt de cliënt centraal te staan en wordt de organisatie hier omheen aangepast.

 

Wat is het doel?

Het doel van dit project is:

  1. Het meten/evalueren van het effect van de neuro visuele revalidatie.
  2. Het inrichten van de zorg op basis van de gestelde hulpvraag en aandoening van de cliënt.

 

Hoe voeren we het onderzoek uit?

Dit onderzoek zal worden opgesplitst in drie onderzoeksgroepen. De eerste groep dient als evaluatie en beoordelen van het huidige revalidatietraject. In de groepen twee en drie zullen de mogelijkheden van een ingekort revalidatietraject worden onderzocht. De onderzoeksgroepen zijn als volgt ingedeeld:

  • Onderzoeksgroep 1: Reguliere zorg zoals deze momenteel standaard plaatsvindt.
  • Onderzoeksgroep 2: Een verkort visueel functie onderzoek (VFO) gericht op de hulpvragen van de cliënt en het toepassen van richtlijnen die een indicatie geven voor het toekennen van een neuropsychologisch onderzoek (NPO).
  • Onderzoeksgroep 3: De ergotherapeuten verdiepen de hulpvraag voorafgaand aan de andere onderzoek producten en beoordelen of er nog aanvullend onderzoek vereist is.

Het effect van de groepen op de uiteindelijke revalidatie van de cliënt wordt gemeten aan de hand van een twee vragenlijsten: de Patiënt Reported Outcome Measures (PROM) en de Patiënt Reported Experience Measures (PREM). De PROM vragenlijst is opgezet met behulp van experts uit de Oogvereniging en wordt aan de start van het traject en op het einde telefonisch bij de cliënt afgenomen. De PREM wordt aan het einde van het revalidatietraject afgenomen.

In elk traject worden verschillende aspecten bekeken en beoordeelt. Zo wordt er als uitkomstmaten gekeken naar klanttevredenheid, doorlooptijd wachtlijst, uitkomstmaten van de behandeling, inzicht in aandoening en beperking en kwaliteit van leven.

 

Voorlopige resultaten en conclusies

Op dit moment is de dataverzameling van de eerste onderzoeksgroep van start gegaan. (Voorlopige) resultaten worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn.