Hilde Vreeken, MSc

Hilde Vreeken

PhD kandidaat

Hilde Vreeken heeft een master gezondheidswetenschappen en een master epidemiologie afgerond en heeft van 2009-2014 onderzoek gedaan naar mensen met een visuele beperking, die daarnaast ook een gehoorbeperking hebben. Sindsdien is zij elders aan het werk. Hilde is voornemens een proefschrift van haar onderzoek te maken. Er zijn reeds 4 publicaties over haar onderzoek verschenen en zij werkt nog aan een laatste publicatie op basis van data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam.

Publicaties pure

Promotieonderzoek van Hilde