Esther Veenman, MSc

Esther Veenman

Promovenda

Esther Veenman heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, en is afgestudeerd in 2019. In 2020 is zij begonnen met haar promotieonderzoek ‘Zicht op de dubbelzintuiglijke beperking’. Dit onderzoek richt zich op mensen met een visuele en auditieve beperking en heeft als doel om de samenwerking tussen zicht en gehoor in kaart te brengen.

Wat het doen van onderzoek voor haar interessant en uitdagend maakt?

Esther houdt van nieuwe dingen leren, en dit promotieonderzoek sluit daar perfect bij aan, omdat er nog weinig bekend is over de visueel-auditieve beperking. De complexiteit van deze beperking ziet zij als uitdaging. Daarnaast vindt zij het een meerwaarde dat professionals en ervaringsdeskundigen het onderzoek vanuit verschillende hoeken belichten.

Publicaties pure

Promotieonderzoek van Esther