Eline Vreijsen, MSc

Eline Vreijsen

PhD kandidaat

Eline Vreijsen heeft een master psychologie afgerond, is GZ-psycholoog en klinisch psycholoog. Zij doet onderzoek naar de effecten en prognostische factoren van hoornvliestransplantatie op kwaliteit van leven, psychisch functioneren en participatie. Eline is werkzaam in de GGZ en schrijft daarnaast haar proefschrift. Er zijn reeds 2 publicaties over haar onderzoek verschenen.

Publicaties pure

Promotieonderzoek van Eline