Edine van Munster, MSc

Edine van Munster

Promovenda

Edine van Munster is orthopedagoog, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2013. Vervolgens heeft zij ervaring opgedaan rondom de wetgeving binnen het gehele zorglandschap (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg). Ze mistte hierin echter een bijdrage aan de inhoudelijke verbetering van de zorg en vond haar nieuwe uitdaging in de functie als onderzoeker. In 2019 is zij gestart met haar promotieonderzoek gericht op het signaleren van depressie- en angstklachten bij volwassenen met een visuele beperking. In haar onderzoek bekijkt zij onder andere hoe het (h)erkennen en bespreekbaar maken van depressie- en angstklachten op dit moment verloopt en welke handvatten er geboden kunnen worden.

Wat het doen van onderzoek voor haar interessant en uitdagend maakt?

Edine vindt het waardevol om op basis van ervaringen van mensen met een visuele beperking en zorgprofessionals gezamenlijk te kijken naar hoe het signaleren en bespreken van depressie- en angstklachten verbeterd kan worden. De verschillende facetten van onderzoek maken haar werk uitdagend en zorgen voor een continue leerproces.

Publicaties pure

Promotieonderzoek van Edine