Beritan Adanc, BSc

Beritan Adanc

Semi-arts

Beritan Adanc is geneeskundestudente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij zit in de laatste fase van haar studie en ambieert om oogarts te worden. Vanwege haar interesse in het vak en motivatie om binnen de oogheelkunde ervaring op te doen, werkt zij sinds december 2021 als studentonderzoeker bij de E-nergEYEze studie op de afdeling oogheelkunde in het Amsterdam UMC. Dit is een RCT waarbij het effect van een E-Health programma wordt onderzocht op het verminderen van vermoeidheid bij mensen met een visuele beperking. Momenteel doet Beritan aansluitend hierop onderzoek naar de relatie tussen cognitieve overbelasting en vermoeidheid bij mensen met een visuele beperking in het kader van haar wetenschappelijke stage, onder begeleiding van Manon Veldman en Hilde van der Aa. Meer informatie over dit onderzoek vindt u via deze link.

Wat het doen van onderzoek voor haar interessant en uitdagend maakt?

Beritan vindt het waardevol en uiterst leerzaam om middels wetenschappelijk onderzoek tot meer inzichten te komen over de invloed van visuele beperkingen op het dagelijks leven. Op deze manier hoopt zij als toekomstige behandelaar naast de lichamelijke klachten ook meer bewustzijn te creëren over de geestelijke gevolgen die een oogaandoening met zich mee kan brengen.

Publicaties pure

Wetenschappelijke stage van Beritan