TREYESCAN: studie informatie en deelname

Proefpersonen informatie TREYESCAN

Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC, afdeling Oogheelkunde. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw collega’s of naasten.

“Veilig rijden voor glaucoompatiënten door compenserend kijkgedrag”

Doel van het onderzoek

Mobiliteit en het kunnen blijven autorijden zijn voor mensen met glaucoom belangrijke onderwerpen. Als een glaucoompatiënt na de 75e verjaardag het rijbewijs wil verlengen, zal gewoonlijk een gezichtsveldonderzoek worden afgenomen. Hierbij mogen de ogen en het hoofd niet bewogen worden. Momenteel wordt op basis van dergelijk onderzoek bekeken of het gezichtsveld voldoet aan de eisen voor het rijbewijs. Eigenlijk sluit dit onderzoek niet zo goed aan bij de praktijk, want bij autorijden worden het hoofd en de ogen wel bewogen om verkeerssituaties te boordelen.

Het doel van ons onderzoek is om een test te ontwikkelen waarbij wel de mogelijkheid bestaat het hoofd en de ogen te bewegen bij het kijken naar video’s van verkeerssituaties op een groot beeldscherm. Terwijl naar deze beelden wordt gekeken, wordt met behulp van een “eyetracker”, een bril met ingebouwde camera’s, het oogbewegingspatroon geregistreerd. Zo kunnen we meer inzicht verkrijgen of een glaucoompatiënt met oog- en hoofdbewegingen kan compenseren voor de uitval in het gezichtsveld.

Inhoud onderzoek

Op de poli oogheelkunde zal gedurende 2 uur een aantal testen bij u worden afgenomen. Hieronder valt een test waarbij met behulp van een “eyetracker” bril uw oogbewegingen worden gemeten bij het kijken naar video’s van verkeerssituaties alsof u de auto bestuurt. Daarnaast worden aanvullende oogheelkundige metingen afgenomen. Ook wordt van u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen of u in het dagelijks leven hinder ervaart van uw visuele beperking, bijvoorbeeld bij lezen of mobiliteit. De vragenlijsten kunt u tijdens de afspraak invullen.

Wie en hoe kan ik aan het onderzoek mee doen?

Alle glaucoompatiënten met een bepaalde mate van uitval in het gezichtsveld mogen meedoen aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek dient u actief autobestuurder te zijn of maximaal 1 jaar geleden gestopt te zijn met autorijden.

Voor het onderzoek zijn ook “gezonde” proefpersonen nodig om een goede vergelijking te kunnen maken tussen mensen met en zonder glaucoom. Deze proefpersonen hebben geen oogheelkundige aandoening en zijn ook actief autobestuurder. Mocht u een partner/kennis/familielid kennen die zou willen deelnemen in deze controlegroep, horen we dat ook graag.

Voor uw deelname ontvangt u een vvv-bon van 10 euro.

Bij interesse kunt u een email sturen naar Yasmin Faraji via y.faraji@amsterdamumc.nl.

U ontvangt bij interesse een informatiebrief met meer uitleg over het onderzoek via de mail. Indien u na het lezen van de informatiebrief nog steeds interesse heeft in deelname, neemt de onderzoeker  telefonisch contact met u op voor het beantwoorden van vragen en het geven van uitleg.

Via deze link kunt ook meer informatie vinden over het onderzoek.